Цената на застраховката ви изцяло зависи от рисковете, които Ви заобикалят

car insuranceКак точно да пресметнем точно колко изплащаме за премийни вноски

Българският застрахователен пазар все така се развива, както дори и в текущите условия на криза се наблюдава ръст на премийните приходи като в общото, така също и при застраховка живот. Дали дори споменатото значи, че финансовото образование на жителите в българия се е увеличила? Реално е възможно и да е по този начин. Факт е обаче, че много от българите си вземат застраховки само ако нямат още един избор. Ако карате без легитимна „гражданска отговорност“ например, рискувате не само голямо нарушение, но също така и да ви приберат документа за шофиране. Но ако наистина успеете да накарате някаква банка да ви заеме кредит, бихте могли да се простите с вашите мечти, докато не застраховате заложеното си имущество, или доброто здраве и Вашите бъдещи приходи. Жителите, които не са задължени от подобна ситуация дори много рядко стъпват на прага на застрахователен агент. Мнозина са тези, които през целия си живот никога не са си купували застрахователна полица.

Повечето домакинства са убедени, че, като едва намират приходи да покрият битовите си сметки, е лукс да да мислят за повече разноски по застраховка на имота или здравето си. Една от причините да очакват високи премийни вноски е, че те не са изцяло наясно с действията на застрахователните дружества и методите за изчисляването на крайните цени. Когато изготвя договор с вас, един фактор става водещ за сдружението – риска, които се поема. В някои случаи той е възможно да е адски голям, че реално не можете да си вземете застраховка на абсолютно никаква цена. Примерно, в случай, че Вие живеете в град, застрашен от чести наводнения, е наистина възможно никоя застрахователна фирма да не желае да включи апартамента ви срещу тази реална опасност.

Но от друга страна, ако фирмата обмисли, че този риск, свързан с вашия договор е незначителен, дължимите от вас премийни вноски може да са толкова ниски, и лесно да си ги позволите дори и с ограничения си доход. Но как застрахователните компании калкулират опасността при отделните продукти и услуги? Макар че съществуват много индивидуални разлики, налице са някои съществени правила, до които се придържат членовете на този сектор по целия свят.

Вижте сайта ни: каско цени